Palác Grand Trianon, v ktorom bola podpísaná Trianonská dohoda